top of page

COVID-19 - Polisi Iechyd a Diogelwch

Diweddariad diwethaf: 6 Gorffennaf 2021

 

Rydym yn dilyn ac yn cadw at gyngor yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) i fusnesau reoli risgiau COVID-19 yn y gweithle, yn seiliedig ar egwyddorion iechyd cyhoeddus cyffredinol.

 

Mae hyn yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i.

 

  • Mwy o fesurau glanhau

  • Defnyddio PPE lle bernir bod angen hynny

  • Hylendid dwylo da - golchi dwylo a glanweithyddion dwylo alcohol yn cael eu defnyddio

  • Gweithwyr sy'n cadw at bolisïau absenoldeb a salwch llym y cwmni

  • Adrodd yn unol â hynny os yw gweithiwr wedi derbyn canlyniad prawf positif

 

Byddwn yn parhau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y canllawiau a'r cyngor a gyflwynir gan HSE ac felly'n addasu ein Polisi COVID-19 - H&S yn unol â hynny.

Gofynnwn yn barchus i'n cwsmeriaid sy'n gosod gorchymyn i roi gwybod i ni a ydych wedi bod yn teithio, profi'n bositif, wedi bod mewn cysylltiad ag achos positif neu gyswllt wedi'i olrhain, a / neu wedi / arddangos unrhyw un o'r symptomau hysbys o fewn y 14 diwrnod diwethaf felly rydym ni yn gallu ceisio aildrefnu eich archeb neu wneud trefniadau amgen. Ffoniwch ni ar 01481 230088 neu e-bostiwch orders@bonappetit.gg

bottom of page