top of page

Ymholiadau Archebu 

Yn methu â dod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano, cael cais arbennig neu angen help i osod eich archeb? Gollyngwch neges atom isod a byddwn yn fwy na pharod i helpu!

Ar gyfer ceisiadau am gacennau cyfan, rhowch gymaint o fanylion ag y gallwch fel blas, faint o bobl y dylai eu bwydo ac ati a sicrhau eich bod yn rhoi o leiaf 48 awr o rybudd i ni. 

Dewch i Sgwrsio

Diolch am gyflwyno!
bottom of page