top of page

Informācija par mums

Vietni www.bonappetit.gg pārvalda Bon Appetit, kas reģistrēta Gērnsijā ar uzņēmuma numuru 62745 un kuras juridiskā adrese ir 10.A nodaļa, Les Caches Business Park St Martins, Gērnsija GY4 6PH.

1 - Vispārīgie noteikumi

1.1 Šie Lietošanas noteikumi ir piemērojami jebkurai Vietnes izmantošanai.

1.2 Vietnē sniegtos pakalpojumus sniedz Bon Appetit un tā meitasuzņēmumi, tā galvenā kontrolakciju sabiedrība un meitasuzņēmumi ("Grupa").

2 - Piekļuve mūsu vietnei

2.1 Piekļuve mūsu vietnei ir atļauta uz laiku, un mēs paturam tiesības jebkurā laikā un jebkura iemesla dēļ bez iepriekšēja brīdinājuma atsaukt vai grozīt mūsu vietnē sniegto pakalpojumu. Mēs neesam atbildīgi nekādu iemeslu dēļ, ja vietne nav pieejama jebkurā laikā vai jebkurā laika periodā.

2.2 Laiku pa laikam mēs varam ierobežot piekļuvi dažām mūsu vietnes daļām lietotājiem, kuri ir reģistrējušies pie mums.

 

3 - Paļaušanās uz parādīto informāciju

3.1 Lai gan mēs cenšamies nodrošināt, ka tīmekļa vietnē esošā informācija ir aktuāla, precīza un atjaunināta publicēšanas dienā, mēs negarantējam, ka netiek sniegtas (tiešas vai netiešas) garantijas, nosacījumi, apgalvojumi vai garantijas par uzticamību, precizitāti vai šādas informācijas pilnīgumu. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies, izmantojot vai veicot jebkādas darbības, pamatojoties uz jebkādu informāciju, kas parādās vietnē. Tas neietekmē mūsu atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies mūsu nolaidības dēļ, kā arī par krāpšanu vai nepatiesu informāciju par kādu pamatjautājumu vai citu atbildību, kuru nevar izslēgt ar likumu.

3.2 Noteikumi un nosacījumi, kas attiecas uz mūsu vietnē reklamēto produktu cenu un pieejamību, ir pieejami vietnē. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet pirkuma noteikumus.

4 - preču pirkšana, izmantojot mūsu vietni

Līgumus par preču pārdošanu, kas izveidoti, izmantojot mūsu vietni, reglamentē mūsu pirkšanas noteikumi. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo. Lūdzu, saprotiet, ka, ja jūs nepiekrītat pirkuma noteikumiem, jūs nevarēsiet pasūtīt produktus no šīs vietnes.

5 - Privātums un informācija par jums un jūsu apmeklējumiem mūsu vietnē

Mēs apstrādājam informāciju par jums saskaņā ar mūsu konfidencialitātes politiku. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat šādai apstrādei un garantējat, ka visa jūsu sniegtā personiskā informācija ir precīza. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet mūsu konfidencialitātes politiku.

6 - Intelektuālā īpašuma tiesību politika

6.1 Mēs esam visu mūsu tīmekļa vietnē un tajā publicētajā materiālā esošo intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks vai licenciāts. Šos darbus aizsargā autortiesību un preču zīmju likumi un līgumi visā pasaulē. Visas šādas tiesības ir aizsargātas.

6.2 Jūs nedrīkstat pārkāpt nevienu no intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar jebkuru vietnē reklamētu produktu ražošanu, dizainu, zīmolu un iepakojumu, kā arī neieviest nekādas izmaiņas Grupas piegādātajos produktos, ja vien iepriekš neesat saņēmis rakstisku licenci no mums vai mūsu licences devējiem.

6.3. Vietnes izmantošana neveido licenci jebkādā veidā izmantot kādas reģistrētas vai nereģistrētas preču zīmes, kas pieder vai ir licencētas grupai, ieskaitot vārdus un logotipus “Bon Appetit”, “Bon Appetit”. Gērnsija ”,“ Bon Appetit GG ”un jebkuru no tīmekļa vietnē reklamētajiem zīmoliem.

6.4 Jums ir atļauts lejupielādēt un izdrukāt Vietnes izvilkumus personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jebkura cita veida vietnes izmantošana, ieskaitot vietnes satura pavairošanu, pārveidošanu, izplatīšanu, pārraidi, pārpublicēšanu, attēlošanu vai izpildi bez Bon Appetit iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, ir stingri aizliegta.

6.5 Jūs nedrīkstat izveidot un/vai publicēt savu datubāzi, kurā ir būtiskas vietnes daļas, bez Bon Appetit iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

7 - Satura lietošanas noteikumi

7.1 Jūs nekādā veidā nedrīkstat komerciāli izmantot jebkuru saturu, kas iegūts no vietnes bez Bon Appetit rakstiskas atļaujas, un jums ir jāievēro tīmekļa vietnē parādītie preču zīmju, autortiesību un citi īpašumtiesību ierobežojumi un licences.

 

8 - Vīrusi, uzlaušana un citi pārkāpumi

8.1 Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot mūsu vietni, apzināti ieviešot vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, loģiskās bumbas, bojātus datus vai citu materiālu, kas ir ļaunprātīgs vai tehnoloģiski kaitīgs. Jūs nedrīkstat mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi mūsu vietnei, serverim, kurā tiek glabāta mūsu vietne, vai jebkuram serverim, datoram vai datu bāzei, kas savienota ar mūsu vietni. Jūs nedrīkstat uzbrukt mūsu vietnei, izmantojot uzbrukumu pakalpojuma noraidīšanai vai izplatītu pakalpojumu atteikuma uzbrukumu.

8.2. Pārkāpjot 8.1. Punktu, jūs izdarītu pārkāpumu, un mēs ziņosim par šādu pārkāpumu attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm, un mēs sadarbosimies ar šīm iestādēm, atklājot tām jūsu identitāti.

8.3. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, ko izraisījis izplatīts pakalpojuma atteikuma uzbrukums, vīrusi vai cits tehnoloģiski kaitīgs materiāls, kas var inficēt jūsu datortehniku, datorprogrammas, datus vai citu patentētu materiālu, jo jūs izmantojat mūsu vietni. vai lai lejupielādētu jebkuru materiālu, kas publicēts tajā vai jebkurā ar to saistītā vietnē.

9 - Saite uz mūsu vietni

9.1 Jūs varat izveidot saiti uz mūsu mājas lapu, ja to darāt godīgā un likumīgā veidā, un tas nekaitē mūsu reputācijai un neizmanto to. Šādai sasaistei jāatbilst mūsu intelektuālā īpašuma politikai, kas izklāstīta iepriekš 6. punktā. Jūs nedrīkstat izveidot saiti tā, lai ieteiktu jebkāda veida asociāciju, apstiprinājumu vai apstiprinājumu no mūsu puses, ja tāda nav. Jūs nedrīkstat izveidot saiti, ja jūsu vietnē ir nepatīkams, aizvainojošs vai pretrunīgs saturs, kas pārkāpj jebkuras personas intelektuālā īpašuma tiesības vai citas tiesības vai citādi neatbilst visiem piemērojamajiem likumiem un noteikumiem.

9.2 Jūs nedrīkstat izveidot saiti no vietnes, kas jums nepieder.

9.3 Mūsu vietni nedrīkst ievietot nevienā citā vietnē.

9.4 Jūs nedrīkstat izveidot saiti uz jebkuru mūsu vietnes daļu, izņemot mājas lapu.

9.5 Mēs paturam tiesības atsaukt saistīšanas atļauju jebkura iemesla dēļ un jebkurā laikā, bez brīdinājuma.

 

10 - saites no mūsu vietnes

Ja mūsu tīmekļa vietnē ir saites uz citām vietnēm un trešo pušu nodrošinātie resursi, šīs saites ir paredzētas tikai jūsu informācijai. Saites esamība uz citu vietni nenozīmē vai nepārprotami apstiprina tās nodrošinātāju, produktu vai pakalpojumus. Mēs nekontrolējam šo vietņu vai resursu saturu un neuzņemamies nekādu atbildību par tiem vai par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas var rasties, tos lietojot vai paļaujoties uz tajos esošo saturu.

11 - Izmaiņas vietnē

Grupa patur tiesības jebkura iemesla dēļ un jebkurā laikā veikt izmaiņas tīmekļa vietnē, politikās un šajos lietošanas noteikumos. Uz jums attieksies Vietnes lietošanas laikā spēkā esošie lietošanas noteikumi. Jums laiku pa laikam jāpārbauda vietne, lai pārskatītu tobrīd spēkā esošos lietošanas noteikumus.

12 - atlīdzība

12.1 Jūs piekrītat atlīdzināt grupai jebkādas pret to ierosinātas procedūras, ciktāl šādas procedūras rodas saistībā ar jūsu vietnes izmantošanu, pārkāpjot lietošanas noteikumus, tostarp intelektuālā īpašuma politiku (kas izklāstīta iepriekš 6. punktā), vai ar jebkādu prasību par jebkādu trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšanu vai ar jebkādu prasību par neslavas celšanu, kas izriet no jūsu īpašās vietnes izmantošanas, ieskaitot jebkuru informāciju, ko jūs ievadāt vietnē.

13 - Atrunas un atbildības ierobežojumi

13.1 Jūs piekrītat, ka vietne, ieskaitot saturu, tiek nodrošināta bez maksas. Grupa nebūs atbildīga pret jums vai jebkuru personu par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas var rasties no neatļautas vietnes izmantošanas un tajā esošās informācijas izmantošanas.

13.2. Vietne ir paredzēta lietošanai Normandijas salās. Grupa neapgalvo, ka kāds vietnē minētais produkts ir piemērots lietošanai vai pieejams ārpus Normandijas salām. Tie, kas izvēlas piekļūt šai vietnei ārpus Normandijas salām, ir atbildīgi par vietējo likumu ievērošanu, ciktāl ir piemērojami vietējie likumi.

13.3 Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat šiem lietošanas noteikumiem un atrunām, kā to definējusi Grupa. Grupa patur tiesības mainīt šos Lietošanas noteikumus un atrunas un publicēs paziņojumu Vietnē, kad tas notiks.

13.4. Grupa neierobežo un neierobežo savu atbildību par krāpniecisku maldināšanu vai nāvi vai miesas bojājumiem, ja tā izriet no Bon Appetit, tās direktoru, darbinieku, saistīto uzņēmumu vai citu pārstāvju nolaidības vai par jebkādu atbildību, ko nevar izslēgt ar likumu.

13.5. Grupa darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka vietne darbojas pilnībā. Interneta īpatnību dēļ Grupa nevar garantēt, ka vietne būs bez kavēšanās, pārtraukumiem vai kļūdām.

14 - Atteikšanās

Ja jūs pārkāpjat šos lietošanas noteikumus un mēs neveicam nekādas darbības, mums joprojām būs tiesības izmantot savas tiesības un aizsardzības līdzekļus jebkurā citā situācijā, kad jūs pārkāpjat šos lietošanas noteikumus.

15 - Ģenerālis

15.1  Ja kāds no šiem Lietošanas noteikumiem tiek uzskatīts par nederīgu, spēkā neesošu vai kāda iemesla dēļ neizpildāmu, šis nosacījums tiks uzskatīts par atdalāmu un neietekmēs atlikušo nosacījumu derīgumu un izpildāmību.

15.2. Tīmekļa vietne tiek sniegta tāda, kāda tā ir, un Grupa pilnībā izslēdz jebkādas jebkādas garantijas, nosacījumus un jebkāda veida apliecinājumus, kā to pieļauj likums, un negarantē vietnes vai jebkuras informācijas vai satura precizitāti vai pilnīgumu, vai arī bez defektiem vai vīrusiem.

16 - Jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti

Lietošanas noteikumi tiek interpretēti saskaņā ar Anglijas tiesību aktiem. Strīdi, kas rodas saistībā ar vietnes lietošanas vai izmantošanas noteikumiem, ir pakļauti Anglijas tiesu neekskluzīvajai jurisdikcijai.

Sazināšanās ar mums Ja jums ir bažas par materiāliem, kas parādās mūsu tīmekļa vietnē, lūdzu, sazinieties ar: Bon Appetit pa tālruni 01481 230088 - hello@bonappetit.gg

Pēdējo reizi atjaunināts 2021. gada 28. jūnijā.

bottom of page