top of page

Ymholiadau Cyfanwerthol 

Os ydych chi am ymholi ymhellach am ein gwasanaeth cyfanwerthu, cwblhewch y ffurflen isod gyda gwybodaeth bellach ynghyd â manylion eich cwmni. Byddwn yn cysylltu â chi i drafod hyn ymhellach cyn gynted ag y gallwn. 

Dewch i Sgwrsio

Diolch am gyflwyno!

Our customers

We're proud to provide our wholesale services to outside businesses and help support our local economy.

  • Alliance Guernsey

  • Sandpiper CI - Guernsey

  • Co-Op

  • Candie Cache

  • Trinity Stores

  • Thompson Motors

  • Cafe at the Cave (Aladdin's Cave)

Bon Appetit Logo in Red

Buy Local

bottom of page